ค้นพบ 1 รายการ จากคำว่า"การจะไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้สนับสนุนที่ดี เพราะการที่มีทีมสนับสนุนที่ดี ก็จะช่วยทำให้งานทุกอย่างนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี"

Powered by MakeWebEasy.com