หัวใจของการใช้กฎแรงดึงดูด

Last updated: 2021-09-09  |  232 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หัวใจของการใช้กฎแรงดึงดูด

1.ความคิด
เคล็ดลับของกฎแรงดึงดูดไม่ได้อยู่ที่การพูดการสวดอ้อนวอน แต่อยู่ที่ความคิด จักรวาลไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณแต่จักรวาลจะได้รับรู้ถึงความคิดของเรา เราต้องใช้ความคิดถึงสิ่งที่ต้องการคือ เงิน งาน ความสมหวังต่อความรัก สิ่งที่เราวาดหวังตั้งเป้าหมายไว้ ไม่ใช่คิดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการคือ หนี้สิน หรือความจนไม่มีเงินใช้ งานที่น่าเบื่อหน่ายหรือเจ้านายที่ชี้บ่น เพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีที่ร้ายกับเรา หรือความรักที่ไม่สมหวัง เราต้องหยุดคิดไม่คิดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการเพราะ
เมื่อคุณคิดอย่างไรคุณจะได้สิ่งนั้น
2.ความรู้สึก
เราต้องรู้สึกถึงสิ่งที่ต้องการ คือความรู้สึกว่าได้สิ่งที่เราคาดหวังมาแล้ว ไม่ใช่สักวันหนึ่งมันจะเป็นของเราเงินจำนวนนี้จะเป็นของเรา เพราะเมื่อความรู้สึกคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคต มันก็จะเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้คุณต้องรู้สึกเหมือนว่าของของนั้นเป็นของเราแล้ว ไม่ใช่สักวันเราจะได้ เราจะเป็นในสิ่งที่เราต้องการ

ความรู้สึกเปรียบเหมือนแม่เหล็กดึงดูด คือกฎแห่งแรงดึงดูด กฎที่ควบคุมสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ดังนั้นใส่ความรู้สึกลงไปว่าคุณได้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นหรือได้ความรักนั้นๆแล้ว ความรู้สึกคุณจะเชื่อมโยงกับจักรวาล จักรวาลจะมอบสิ่งที่คุณต้องการมาให้

3.การกระทำ

คือการลงมือทำ เมื่อเราใช้กฎแห่งแรงดึงดูด เราก็จะพบหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เราต้องลงมือทำเพราะหากเราไม่ลงมือทำ เพียงแค่ฝันหวานเพ้อเจ้อ ความสำเร็จก็จะมิอาจบังเกิดขึ้นได้ ในกระบวนความคิดที่เรามุ่งมั่นถึงสิ่งที่ต้องการ สมองจะชักนำพาเราไปสู่วิธ๊การที่จะไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่เราวาดหวังไว้ โดยความคิดที่ใช้กฎแห่งแรงดึงดูด พร้อมด้วยการลงมือทำ จะนำพาหนทาง วิธีการ โอกาส คน สิ่งของและผลักดันให้เราเจอคำตอบของการไปสู่ความสำเร็จ โดยความสำเร็จนั้นจะได้มาโดยง่าย หากเราใช้กฎแห่งแรงดึงดูดอย่างเข้าใจ และรู้ซึ้งถึงกฎแห่งแรงดึงดูด
4.ความสุข

"จงตามความสุขไป แล้วจักรวาลจะเปิดประตูให้คุณ"
นี่คือวลี สร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุด คุณสามารถทำ มี ได้ และเป็นในสิ่งที่คุณเคยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ความสุขคือความรู้สึกเป็นสุข อาจเรียกได้ว่าคือหัวใจของการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเลยก็ว่าได้ความสุขทำให้คุณเกิดความคิดเชิงบวก มันเป็นพลังบวก มันช่วยนำพาเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณ เมื่อใดที่คุณปลดปล่อยพลังบวกไปสู่จักรวาล จักรวาลก็จะตอบสนองเราด้วยการมอบสิ่งดีๆ หนทางดีๆ และนำพาคนดีๆ โอกาสดีๆมาสู่ชึวิต ตรงข้าม เมื่อใดเรามีความรู้สึกแย่ๆ เราก็จะปลดปล่อยความคิดลบพลังงานลบไปสู่จักรวาล ดังนั้นมันจึงเป็นไปได้ทันทีว่า เรื่องราวเลวร้าย โรคภัย รวมถึงอุปสรรคต่างๆจะต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน (จงปล่อยให้คนที่คิดลบกับคุณได้รับสิ่งนั้นสนองกลับไป จงปล่อยมันไป และรู้สึกถึงความสุขอย่างเดียว)


เพราะแน่นอนเมื่อใดที่ใครก็ตามคิดความคิดนั้นความคิดนั้นก็จะเติบโตขึ้น คุณคิดสิ่งใดคุณก็จะได้ เป็นเหมือนความคิดนั้น เมื่อคุณคิดดี คุณก็จะได้ผลลัพธ์ดีๆ เมื่อใดคุณคิดลบ คุณก็จะได้สิ่งแย่ๆนั้นด้วย

Powered by MakeWebEasy.com