กฎทองคำ มองความแตกต่างให้เห็น

Last updated: 2021-03-28  |  173 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กฎทองคำ  มองความแตกต่างให้เห็น

มองความแตกต่างให้เห็น
สิ่งที่ชี้ให้เห็น ถึงความแตกต่าง ในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันก็คือ ความแตกต่างในการใช้จิตวิญญาณของความพยายามในการทำงานมากกว่าการใช้กำลังในการทำงานนั่นเอง เพราะการใช้จิตวิญญาณของความพยายามในการทำงานนั้น จะทำให้คุณมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จให้ได้ ไม่ใช่ทำแบบให้เสร็จๆ ไปด้วยกำลังกายเพียงอย่างเดียว
แม้บางครั้งการแข่งขันระหว่างธุรกิจเดียวกัน คุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่บ้าง แต่ถ้าคุุณใช้ความพยายามที่จะตามคู่แข่งให้ทัน คุณก็จะสามารถที่จะทำได้ ถ้าคุณมีจิตวิญญาณของความพยายามที่จะต่อสู้ เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณทัดเทียม หรือบางทีอาจจะนำหน้าคู่แข่งของคุณไปเลยก็ได้

"คนที่คิดถึงความสำเร็จในวันข้างหน้า ต้องเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้"

เข็มทิศคือจิตสำนึก
ผู้คนที่ประสบความสำเร็จมากมายบอกว่า ความพยายามของพวกเขาเกิดจากความเชื่อที่ว่า พวกเขาสามารถที่จะทำทุกอย่างตามที่พวกเขาฝันไว้ได้ เมื่อเชื่อว่าตัวเองทำได้แล้ว ความพยายามก็จะตามมาเองและพวกเขาก็จะใช้ความพยายามนั้น ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้สำเร็จ
ในการทำอะไรบางอย่างที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่มาถูกทางแล้ว จิตสำนึกของคุณก็จะบอก ให้คุณเกิดความพยายามทำสิ่งนั้นจนสำเร็จ


ให้เป้าหมายเป็นศูนย์กลาง

นี่เป็นกฎธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่า คนเรานั้นจะให้ความสนใจกับตัวเองเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว หน้าที่การงาน ความมั่งคั่งร่ำรวย และการใช้ชีวิตไล้ฟ์สไตล์ต่างๆของคุณ ส่วนความสนใจในเรื่องของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องรองลงมา

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะบอกว่า เขาสามารถใช้ความต้องการ ความจำเป็น และความปราถนาของลูกค้าของเขาให้ดีที่สุดได้อย่างไร ในขณะที่นักธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ ก็มักจะบอกกับตัวเองว่า เขาสามารถทำให้ลูกค้ากลายเป็นคนโง่ และถูกหลอกให้ต้องขาดทุนเพื่อที่เขาจะสามารถตักตวงผลประโยชน์ใส่ตัวได้

พ่อค้าที่ประสบความสำเร็จมักจะให้ความสนใจกับคำถามที่ว่า สินค้าและบริการของเขาสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างไร เพราะผลกำไรจากการขายสินค้าได้จะมาเป็นเรื่องรองลงไป

หัวหน้าที่ดีที่มีประสิทธภาพมักจะคิดถึงผลประโยชน์ของลูกน้องจะได้รับก่อน ไม่ใช่เพื่อตัวของเขาเอง

Powered by MakeWebEasy.com