Neuron ปริศนาความสำเร็จ และความล้มเหลว

Last updated: 2020-11-27  |  392 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Neuron ปริศนาความสำเร็จ และความล้มเหลว

เรื่องความสำเร็จหรือล้มเหลวนี่ มีการยกเป็นประเด็นพูดถึงกันในหลายวงการ รวมถึงทางวิทยาศาสตร์ด้วย บรรดานักวิทยาศาสตร์ นักชีววิทยา นักจิตวิทยา ต่างพากันเสาะแสวงหาคำตอบในเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่บางคนก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายเหลือเกินจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดในทุกๆเรื่อง  ต่างจากบางคนที่หยิบจับอะไรก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไขข้อสงสัยข้อนี้ได้เป็นผลสำเร็จ  เมื่อค้นพบสิ่งที่เรียกว่า "นิวรอน"  ในสมองของคนเราเป็นล้่านๆเซลส์  สิ่งนี้มีลักษณะเป็นเหมือนโครงข่ายใยแมงมุม  มีแขนเป็นรากเหมือนต้นไม้  และแขนที่ว่านี้เขาเรียกว่า  แอ็คซอน  แอ็คซอนที่ยื่นออกมาจากนิวรอนแต่ละตัวนั้นจะเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนด้วยกันด้วยการติดประจุไฟฟ้า  ในกรณีที่สมองเกิดความเครียดหรือเกิดความคิดในแง่ลบ  แขนด้านลบของนิวรอนก็จะสร้างโครงข่ายแล้วส่งกระแสไฟฟ้าด้านลบเชื่อมต่อกันเป็นล้านเซลส์  ยิ่งถ้่าหากว่าตกอยู่ในความคิดด้่านลบเป็นเวลานานๆ ติดต่อก้ันเป็นเดือนหรือเป็นปี  นิวรอนก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจับกันเป็นโครงข่ายที่แข็งแรง หลังจากนั้นจะส่งผลให้คนคนนั้นีลักษณะเครียดง่าย เศร้าง่าย คิดอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จ และทำให้เกิดความล้มเหลวซ้ำๆซากๆในชีวิต


ตรงกันข้ามหากเราเกิดความคิดด้านบวก มีความสุข สดชื่น นิวรอนด้านบวกก็จะเชื่อมต่อกันเป็นล้านๆเซลส์เช่นกัน  ผู้ที่มีความคิดด้านบวกเป็นเวลานานๆ ก็จะมีโครงข่ายนิวรอนด้านบวกที่ใหญ่โตแข็งแรงขึ้นเช่นกัน ซึ่งนั่นจะส่งผลต่อบุคลิกของคนผู้นั้นให้ออกมาในด้านบวก  นอกจากนั้นมันยังส่งผลให้บุคคลคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน ธุรกิจ ความสำเร็จในอาชีพและในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายใหญ่ๆได้ด้วย  ส่งผลให้เกิดความสำเร็จซ้ำๆกันไปตลอดชีวิต

จากการค้นพบครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะตกอยู่ในห้วงความคิดและความรู้สึกด้านลบหรือด้านบวกก็ตาม หากผ่านไปเป็นเวลานานๆ มีโอกาสอย่างมากที่เราจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไป  นั่นเป็นเพราะการสร้่างโครงข่ายของนิวรอนนั้นมีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้เราเห็นได้้ว่าตัวนิวรอนนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัว ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหน

Powered by MakeWebEasy.com