พลังจิตอโหสิกรรม

Last updated: 2021-06-03  |  426 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พลังจิตอโหสิกรรม

พลังจิตอโหสิกรรม
อำนาจแห่งจิตนั้นนอกจากจะทำให้คนผู้นันมีอำนาจเหนือคนอื่นแล้ว ส่วนหนึ่งยังพูดถึงความเกี่ยวโยงระหว่างพลังจิตและการอโหสิกรรมด้วย
โดยได้แบ่งการอโหสิกรรมออกเป็น 2 กรณีด้วยกันคือ
1. การอโหสิกรรมให้แก่ผู้อื่น
ในบางครั้ง บางโอกาสผู้อื่นอาจได้ล่วงเกินเราด้วย กาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ แล้วเขาเกิดเห็นโทษจึงขอให้เราอโหสิกรรมให้ ไม่ต้องการให้เกิดการอาฆาต จองเวรซึ่งกันและกัน ผูกพันกันอยู่จนถึงชาติหน้าภพหน้า ในอีกกรณีหนึ่งเมื่อมีผู้ล่วงเกินเรา และเขาไม่เห็นโทษของกรรมนั้นจึงไม่คิดขออโหสิกรรมใดๆเลย แต่เราก็สามารถยกโทษทั้งหมดที่เขาได้ทำไว้ ก็ถือเป็นการอโหสิกรรมให้แล้ว
2. การอโหสิกรรมจากผู้อื่น
ในบางครังเราก็อาจสร้างกรรมไว้ให้กับผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ โดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ซึ่งกรรมนั้นจะติดตัวเราไปตลอดเพื่อรอวันที่ได้รับการชดใช้
ซึ่งนั่นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อชีวิตทั้งในภพนี้และภพหน้า หนทางในการแก้ไขก็คือ การอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้
ทั้งคนใกล้ตัวอย่าง พ่อ แม่ พี่น้อง
ซึ่งแม้เราจะขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรก็อย่าหวังว่าจะได้รับการอภัยเสมอไป อภัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรอีกที
หรือต่อให้อภัยก็ยังต้องรับเศษกรรมอยู่ดี แต่ถ้าคิดในแง่ดีก็ยังดีที่เป็นเพียงเศษกรรม เพราะช่วยบรรเทาบาปเคราะห์กรรมไปได้มากทีเดียว

Powered by MakeWebEasy.com