พลังจิตเพิ่มความสำเร็จ

Last updated: 2022-02-06  |  1361 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พลังจิตเพิ่มความสำเร็จ

การสร้างพลังจิตให้มีผลต่อการสั่งจิตใต้สำนึก
โดยปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การสั่งจิตสัมฤทธิ์ผลนั้น มีอยู่ด้วยกัน 5 สิ่งคือ
1. พลังความเชื่อ
ความเชื่อนั้นเป็นบ่อเกิดของพลังแห่งจิตใจโดยแท้ แต่ก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อมุ่งมั่น แน่วแน่และมั่นคงเป็นที่สุดด้วย
ในการสั่งการจิตให้เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือสิ่งนั้นจะเป็นไปตามที่ต้องการ แม้ว่าในขณะนั้นจะไม่สามารถเห็นได้ ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง
เป็นขั้นแรกในการกระตุ้นให้เกิดการคิดถึงในความสำเร็จ
ความเชื่อนั้นจำเป็นทั้งสำหรับผู้ที่สั่งจิตและผู้รับการสั่งจิต โดยต้องเข้าใจและเชื่อในศาสตร์นี้ ซึ่งความเชื่อหรือบางคนก็เรียกว่า ความศรัทธา
นั้นจะถูกแฝงไว้ในขั้นตอนการสั่งจิตทุกระดับ โดยเราพอแบ่งออกได้เป็น 2อย่างคือ
1.1 ความเชื่อและศรัทธาในพลังจิตใต้สำนึก
ต้องมีความเชื่อมั่นว่า พลังจิตใต้สำนึกของเราสามารถผลักดันให้เกิดสิ่งที่ต้องการได้อย่างแน่นอน
1.2 ความเชื่อมั่นในตนเอง
เชื่อมั่นว่า เราสามารถรับคำสั่งจิตได้ดี และต้องได้รับผลสำเร็จอย่างแน่นอน
ความเชื่อ ความศรัทธาอันแรงกล้าย่อมทำให้เกิดผลตามที่ตนเองประสงค์ทุกประการ
2. พลังความคิด
ความคิดนั้นเป็นพลังที่คอยขับเคลื่อนให้ร่างกายทำตามที่ต้องการ เป็นพลังที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงเสียอีก เมื่อเปรียบเทียบแล้ว พลังจิตของมนุษย์
ก็คล้าย เครื่องรับวิทยุ โดยมีความสามารถรับรู้คลื่นจากจิตของคนอื่นส่งมาที่ตนเอง และสามารถส่งคลื่นของตนไปให้คนอื่นได้
สิ่งใดก็ตามที่เราคิดกับคนอื่น ย่อมทำให้เราได้รับสิ่งนั้นในเวลาต่อมาด้วย เช่นเรายินดีที่ผู้อื่นได้ดี ประสบความสำเร็จ ไม่นานเราก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเราได้จดจำไว้ว่าเราชื่นชอบในสิ่งไหน จากนั้นก็จะใข้พลังอำนาจจิตดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเรา
ความคิดนั้นนอกจากจะสั่งจิตของผู้คิดให้เกิดอำนาจจิตและทำให้เป็นจริงแล้ว ยังสามารถสั่งจิตให้ผู้อื่นคล้อยตามและทำให้เกิดขึ้นจริงได้เช่นกัน อย่างเช่นมีคนคนหนึ่ง
กลัวความสูงอย่างมาก ต่อมานักจิตวิทยาได้สั่งจิตของชายคนนั้นให้เลิกกลัวโดยไม่รู้ตัว แม้ตัวเองจะไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะเลิกกลัวความสูงก็ตาม
นั่นเป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของชายผู้นั้นได้บันทึกข้อมูลต่างๆที่นักจิตวิทยานั้นป้อนให้และยอมรับในที่สุด
ต่อมาก็มีผลต่อร่างกาย และพฤติกรรมของชายผู้นั้นให้คล้อยตามไปด้วย โดยลักษณะของการสั่งจิตที่ดีและเกิดประโยชน์ที่สุดนั้นควรเป็นไปตามนี้
- ความคิดต้องเป็นบวก
- ความคิดต้องมาจากความรัก
- ต้องไม่เป็นความคิดที่มาจากการเอารัดเอาเปรียบ
- อย่ามีความคิดไม่แน่ใจ ความคิดที่ขัดแย้งกัน
พลังคำพูด
- การพูดออกเสียง Verbal
- การพูดในใจ Non verbal
พลังจินตนาการ
- จินตนาการสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน Imagination
- จินตนาการในสิ่งที่เคยพบเห็น Visualization
พลังความรู้สึก
- ต้องมีความรู้สึกในเชิงบวก
- ต้องทำอย่างมีชีวิตชีวา
- ต้องมีความสุขใจ ยินดี พอใจ ดีใจ กับสิ่งที่ทำ

Powered by MakeWebEasy.com