พลังจิตอำนาจยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

Last updated: 2020-10-28  |  475 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พลังจิตอำนาจยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

เรื่องของพลังจิตนั้นทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างตั้งคำถามไว้เป็นจำนวนมาก พลังจิตหรือจิตตานุภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู่คนให้ความสนใจ เพราะอยากจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วจิตนั้นมีอำนาจนอกเหนือไปจากที่เรารู้หรือไม่
ซิกมันต์ ฟรอยด์ เขาได้วิเคราะจากการทดลองหลายครั้ง จนพบว่าจิตนั้นมีหน้าที่หลักคือ การควบคุมร่างกายของมนุษย์
ซึ่งมีด้วยกัน 3 ลักษณะดังนี้
1. จิตรู้สำนึก
เป็นสถานะที่จิตรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ แสดงพฤติกรรมออกมาทางร่างกายอย่างไรซึ่งจะสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง

2.จิตกึ่งสำนึก เป็นจิตที่อยู่ในสถานะรู้ตัว เป็นการรู้ตัวแต่ไม่ได้แสดงออก โดยจิตดังกล่าวสามารถดึงออกมาใช้ได้ในภายหลัง

3. จิตใต้สำนึก เป็นจิตในสถานะที่ไม่รู้ตัว รำลึกไม่ได้ในขณะนั้น จิตรูปแบบนี้คือจิตที่ฝังอยู่ในจิตส่วนลึก แม้จะไม่รู้ตัวแต่มีผลต่อพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของผู้เป็นเจ้าของอย่างมากที่สุด

ในจิตใต้สำนึกยังแบ่งได้อีก 3 ส่วนคือ
สัญชาติญาณดิบ หรืออิด เป็นจิตใต้สำนึกที่ออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในตัวเรามาตั้งแต่เกิด เป็นความรู้สึกขั้น
พื้นฐาน ที่มนุษย์ทั้งหลายพึงมี รัก โลภ โกรธ หลง
อีโก้ เป็นจิตใต้สำนึกที่เกิดระหว่างคุณธรรมและสัญชาติญาณดิบ ซึ่งจะทำให้มนษย์เราควบคุมสัญชาติญาณดิบได้ ไม่ให้ออกมา
มากเกินไป เช่นการรู้จักมารยาทในที่สาธารณะ
ซุปเปอร์อีโก้ เป็นจิตใต้สำนึกที่เกิดขึ้นจากฝ่ายดี อาทิ คุณธรรม ความเมตตากรุณา เป็นจิตใต้สำนึกที่เกิดขึ้นเพื่อต่อต้าน
สัญชาคิญาณดิบ แต่สิ่งนี้ไม่แสดงออกมามากเกินไป เพราะอย่างไรเสียก็ต้องมีอีโก้คอยกำกับด้วยอีกทาง ซึ่งเมื่อทั้งสามอย่างนี้
รวมกันอย่างสมดุล ก็จะเป็นจิตใต้สำนึกสมบูรณ์แบบ ที่คนธรรมดาสามัญควรจะมี

Powered by MakeWebEasy.com