Law of the Universe กฎแห่งจักรวาล

Last updated: 2021-06-03  |  2601 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Law of the Universe กฎแห่งจักรวาล

Law of the Universe
กฎแห่งจักรวาล

ความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้
เป็นประโยคที่ไบอันนำมาสรุปจากการสังเกตของอริสโตเติล นอกจากมันจะมีความหมายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีระบบที่ชัดเจนแล้ว มันยังหมายความว่า คนเราเรียนรู้ความสำเร็จจากอดีตได้ทั้งจากตนเองและคนอื่นและยังสามารถนำมาทำซ้ำให้เกิดขึ้นใหม่ได้อีก

ความเป็นระบบระเบียบที่แน่นอนเหล่านี้ คือลักษณะของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ ไบรอันเชื่ออย่างมั่นคงว่า
ไม่มีผลลัพธ์ใดๆ ที่ไม่มีเหตุต้นมาก่อน และถ้าเหตุต้นเหมือนกันผลลัพธ์ก็ย่อมเหมือนกัน

คุณและผมต่างก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ เหมือนกับความสำเร็จที่มนุษย์ทั้งหลายเคยทำขึ้นมาแล้วในอดึต เพียงแค่คุณศึกษาให้ถึงแก่นแท้แล้วนำมาปฏิบัติเท่านั้นเอง มีกฎแห่งจักรวาลที่ไบรอัน เทรซี่พูดถึงเสมอดังนี้

1. กฎแห่งเหตุและผล (Law of Cause and Effect)
หรืออาจเรียกว่ากฎแห่งเหตุต้นและผลลัพธ์ ก็ได้ กล่าวคือ ผลใดๆที่บังเกิดขึ้นล้วนมาจากเหตุประการหนึ่งที่ได้กระทำลงไป
คนเรามีความสามารถที่จะควบคุมตรงที่เหตุ และเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลตามที่ต้องการความคิดของเรา คือเหตุประการสำคัญในการทำให้เกิดสภาพการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นในชีวิต และหากเราปราถนาที่จะทำให้อนาคตเปลี่ยนแปลงไป เราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราในปัจจุบันเสียก่อน

กฎข้อนี้เป็นบทบัญญัติเริ่มแรกแห่งความสำเร็จเลยทีเดียว ที่จริงมันมีต้นกำเนิดมาจากแนวความคิดของอริสโตเติ้ล ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่เป็นอาจารย์คนสำคัญคนหนึ่งของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่เกิดเมื่อ 350 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งถ้ารวมมาถึงวลานี้แล้วก็เป็นเวลาสองพันกว่าปีมาแล้ว

อริสโตเติลได้สอน ทฤษฎีแห่งสาเหตุ ขึ้นมาโดยมีข้อสรุปได้ว่า "ไม่ว่าเราจะเห็นผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้น มันย่อมย้อนรอยไปสู่ต้นเหตุเสมอ "
ด้วยเหตุนี้เองมันจึงเป็นประโยคเด็ดที่ไบรอัน มักพูดเสมอว่า "ความสำเร็จ ทำนายได้ "
สาเหตุที่เราสามารถทำนายความสำเร็จได้ก็เพราะว่า เราสามารถกำหนดต้นเหตุหรือตัวแปรต่างๆ ที่ทำให้เราพาตัวเองเดินตามเส้นทางไปสู่ความสำเร็จได้เสมอ

ประโยคเด็ดที่ประยุกต์มาอีกทอดหนึ่งก็คือ "ความสำเร็จ ทิ้งร่องรอยเอาไว้" เนื่องจากว่าการจะมีผลลัพธ์ได้ก็ต้องมีเหตุ เมื่อเดินตามเหตุทางใด ก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ในแนวทางนั้น ฉะนั้นรอยทางจึงมีร่องรอยอยู่เสมอ ถ้าเราค้นพบแล้วเดินตามมันไป ก็จะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่แทบจะเหมือนกันเลยทีเดียว

แล้วเราจะพบร่อยรอยความสำเร็จได้อย่างไร
เราจะพบได้จากคนที่ประสบความสำเร็จ อย่างที่เราต้องการความสำเร็จนั้น เช่น ถ้าเราต้องการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องย้อนรอยดูว่า นักขายที่ประสบความสำเร็จปฏิบัติตนอย่างไร เริ่มตั้งแต่ ระบบความคิด ความเชื่อ คุณค่าที่ยึดถือ และการปฏิบัติประจำวัน ที่ประกอบด้วยนิสัยการปฏิบัติ และความชำนิชำนาญในงานนั้นๆ

"Your compan's most valuable asset is how it is known to its customers.
ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในบริษัทของคุณก็คือ การที่ลูกค้ารู้จักบริษัทของคุณ "

Powered by MakeWebEasy.com