Blog

คนเราติดอยู่กับพฤติกรรมของตนเอง มันก็ด้วยความเชื่อเดิมๆ ที่ถูกฝังไว้ในจิตใจของเราทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเหตุการณ์นั้นก็จะไปฉุดปฏิกิริยาโต้ตอบของเราออกมาทันใด ปฏิกิริยานั้นอาจไม่ได้แสดงออกมาภายนอก เช่นมองเห็นดอกไม่แล้วรู้สึกสดชื่นทันที มองเห็นอากาศขมุกขมัวแล้วใจหดหู่

กวีชาวโรมันนามว่า โอวิด ได้เขียนไว้เกี่ยวกับน้ำท่วมใหญ่ และเขียนพงศาวดารสืบต่อจากของเพลโตว่า

“ด้วยเสียงแผดคำรามร้องอย่างทรงพลัง จากลมที่พัดลงมาจากความสูง สุดจะคะเนได้ รายรอบด้วยไฟสว่างเจิดจ้า วาบวาวไปทั่วท้องฟ้า โชติช่วงทั่วอากาศ เห็นราชรถของโอรสแห่งไฟ เจ้าแห่งเพลิงจากวีนัส สรรพสิ่งทั้งปวงนี้ปรากฏคละเคล้าอยู่เหนือเกาะสีขาวที่นอนยิ้มอยู่ในอ้อมกอด แห่งทะเลโกบี”

แอตแลนติส อารยธรรมเก่าก่อน ตอนที่ 2 เทวีไนธ์แห่งไซส์

รวมรูปไอซ์ ปรีชญา

คำคม ปรัชญา ความคิด สตีฟ จ๊อบส์

"การตลาด คือการไปเรียนรู้ว่า กลุ่มคนกลุ่มไหนที่อยากซื้อสินค้าของเรา แล้วการสร้างสินค้าของเราให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนั้น"

เคล็ดลับสำคัญของการคิดบวก คือ อยู่ให้ห่างคนคิดลบ

การดำเนินธุรกิจนั้น สิ่งที่ต้องเจอทุกๆคนที่ทำการค้าการขาย ก็คือ คู่แข่ง เวลาเราเจอคู่แข่ง พยามท้าทาย หรือพยามสร้างข้อเท็จโจมตีธุรกิจเรา หรือเรียกอีกอย่างว่า เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น

Powered by MakeWebEasy.com